PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ)

Do badania należy przystąpić w luźnym ubraniu, pozbawionym metalowych elementów takich jak: guziki, pasek, zegarek, klucze, karty płatnicze, telefon. Mogą one ulec uszkodzeniu lub spowodować uszkodzenie aparatury. Przed badaniem pacjent może być poproszonyo zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego.

Do badań głowy, oczodołów zaleca się rezygnację z kosmetyków kolorowych, gdyż mogą one zafałszować wyniki badania.

Przed badaniem bez kontrastu można przyjmować wszystkie leki stosowane na stałe wg. zaleceń.

Badanie MR bez kontrastu: Wykonanie badania Rezonansem Magnetycznym nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania.

Badanie MR z użyciem dożylnego środka kontrastowego:

-należy przynieść wyniki badania poziomu kreatyniny (wynik ważny 1 m-c). Wykonanie badania poziomu kreatyniny możliwe jest w pracowni CM Magnetica bezpośrednio przed wykonaniem badania (koszt 20zł); -nie należy spożywać posiłków 2 godz. przed badaniem. Dzień przed badaniem należy stosować lekkostrawną dietę; -W celu prawidłowego nawodnienia organizmu zalecane jest picie dodatkowo ok. 11 wody niegazowanej; -w pierwszej dobie po badaniu zaleca się wypicie dodatkowo 2,5l wody niegazowanej.

Należy przynieść ze sobą wcześniejsze wyniki badań TK, MR, RTG, USG lub inną posiadaną dokumentację medyczną.

Pacjenci po operacjach, posiadający implanty lub klipsy metalowe proszeni są o dostarczenie dokumentacji medycznej lub zgody lekarza kierującego na badanie.

Każde badanie przy użyciu Tomografu Komputerowego wymaga SKIEROWANIA. Do badania z użyciem kontrastu pacjent powinien być nawodniony tzn. dzień przed oraz w dniu badania należy wypić dodatkowo 1l wody niegazowanej. Na 6 godzin przed badaniem nie należy

spożywać pokarmów. W pierwszej dobie po badaniu zaleca się wypicie ok. 2,5l wody niegazowanej.

Jeśli pacjent przyjmuje leki na stałe, w dniu badania powinien przyjąć je zgodnie z zaleceniami. W przypadku zażywania leków: Metformin (Metformax, Siofor, Glucophage, Formetic, Metral, Metifor, Gluformin) pacjenci powinni wstrzymać się od przyjmowania tego leku na 48 godzin przed badaniem oraz 24 godziny po badaniu (dotyczy badań z użyciem kontrastu).

Pacjentki karmiące piersią po badaniu z użyciem środka kontrastowego, nie powinny karmić przez 24 godziny po wykonaniu badania.

Należy przynieść ze sobą:

-aktualny wynik badania poziomu kreatyniny (wynik ważny 1 m-c). Wykonanie badania poziomu kreatyniny możliwe jest w pracowni CM Magnetica bezpośrednio przed wykonaniem badania (koszt 20zł);
-pacjenci z rozpoznanymi chorobami tarczycy powinni dostarczyć wyniki TSH, ewentualnie Ft3, Ft4;
-wcześniejsze wyniki badań TK, MR, RTG, USG lub inną posiadaną dokumentację medyczną;
-w przypadku badania dzieci należy przynieść ze sobą Książeczkę Zdrowia Dziecka.

Badania TK oraz MR różnią się od siebie między innymi zastosowaną technologią, oraz wskazaniami do wykonania badania.
Badanie rezonansu magnetycznego (MR) stanowi metodę obrazowania ciała umożliwiającą uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów narządów i tkanek w organizmie. technika uzyskiwania obrazów MR oparta jest na oddziaływaniu falami radiowymi o różnej częstotliwości na organizm umieszczony w silnym polu magnetycznym. Badanie MR jest bezbolesne i nieinwazyjne. Badanie rezonansu magnetycznego wskazane jest do diagnostyki planowej oraz w ramach profilaktyki. Badanie można wykonać również bez skierowania lekarskiego.
Badanie tomografii komputerowej (TK), to metoda obrazowania która wykorzystuje promieniowanie jonizujące. Promieniowanie to ma zdolność przenikania przez organizm, umożliwiając zobrazowanie jego wnętrza. Badanie tomografii komputerowej rekomendowane jest najczęściej do diagnostyki urazów, przy chorobach kości czaszki, zatok, jam nosa, gardła i krtani, w diagnostyce onkologicznej, a także w nagłych przypadkach zagrożenia życia. Do wykonania badania TK niezbędne jest skierowanie lekarskie.
Na skierowaniu na badanie MR lub TK decyduje lekarz w zależności od diagnozowanej okolicy anatomicznej i stanu zdrowia pacjenta.
Badanie kreatyniny należy wykonać w przypadku planowanego badania z kontrastem. Wynik badania kreatyniny nie może być starszy niż 7 dni.

Wynik badania można odebrać osobiście, przez osobę upoważnioną (po wcześniejszym wypełnieniu druku upoważniającego wskazaną osobę do odbioru badania) lub otrzymać pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).

O podaniu kontrastu decyduje lekarz radiolog lub lekarz kierujący.
Możliwa jest obecność osoby towarzyszącej, która pomoże przygotować się do badania, jednak podczas wykonywania badania w gabinecie może przebywać tylko Pacjent.
Należy zabrać ze sobą:
-Skierowanie (jeżeli je posiadamy)
-Wyniki wcześniejszych badań
-W przypadku badań z kontrastem – wynik badania poziomu kreatyniny we krwi (wynik nie może być starszy jak 7 dni)
-Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
Nie, na badanie MR nie jest potrzebne skierowanie.

Tak, na badanie tomografii komputerowej zawsze potrzebne jest skierowanie od lekarza.

Badanie rezonansu magnetycznego, w zależności od diagnozowanej okolicy anatomicznej, trwa od 20 do 60 minut.

Badanie tomografii komputerowej trwa do 30 min.

Przygotowanie do badania (MR)piersi:

Badanie (MR) piersi powinno być wykonane:
– między 6 a 13 dniem cyklu miesiączkowego
– 1 rok po zakończeniu radioterapii
– 4 tygodnie po odstawieniu hormonoterapii HTZ (dotyczy tylko progesteronu), nie dotyczy wkładki hormonalnej
– 4 tygodnie po odstawieniu  doustnej antykoncepcji hormonalnej
– 6 miesięcy po biopsji gruboigłowej ( nie dotyczy chorych przed leczeniem oszczędzającym z powodu raka piersi).

Jak wygląda badanie?

Badanie to wykonuje się dwufazowo: przed dożylnym podaniem środka kontrastującego i po jego podaniu. Średni czas badania wynosi ok 30-40 minut. W trakcie badania pacjentka leży w pozycji na brzuchu na anatomicznie dopasowanych podkładkach, ułożonych na ruchomym łóżku. Piersi swobodnie opadają w dwie „miseczki”. Pacjentka otrzymuje specjalny sygnalizator służący do komunikacji z personelem medycznym a na uszy nakładane są słuchawki.
Największą trudnością jest to, że pacjentka musi cały czas leżeć w bezruchu – każde poruszenie się może zaburzyć obraz badania.

Osoby doroste: Przed badaniem:

-należy stosować lekkostrawną dietę (bez owoców, warzyw i ciemnego pieczywa); -nie należy spożywać napojów gazowanych; -ostatni posiłek należy spożyć przed godziną 19-tą dzień przed badaniem; -po ostatnim posiłku należy przyjąć dwie kapsułki Esputiconu lub Espumisanu; -osoby otyłe lub ze skłonnością do zaparć powinny stosować łagodne (ziołowe) środki przeczyszczające na 24 godziny przed badaniem. W dniu badania:

-zgłosić się na czczo (lub 5 godzin po ostatnim posiłku); -nie palić papierosów, nie pić kawy, nie żuć gumy; -na pół godziny przed badaniem wypić 1 – 1,5l wody niegazowanej i nie oddawać moczu (przy badaniu pęcherza moczowego) -należy dostarczyć poprzednie wyniki badań USG

Dzieci:

Noworodków i niemowląt nie należy karmić i poić przez 1 – 1,5 godziny przed badaniem. Celem oceny odzwiernika prosimy przynieść ze sobą w butelce mleko lub ewentualnie inny napój. Dzieci od 1 do 5 roku życia – badanie powinno być wykonane co najmniej 2 godziny od ostatniego positku. Nie należy poić dziecka bezpośrednio przed badaniem. Dzieci starsze (powyżej 5 roku życia) – badanie powinno być wykonane około 4 godziny po ostatnim posiłku. Młodzież (od 15 roku życia) – badanie powinno być wykonane około 6 godzin po ostatnim posiłku. Dzieci z tendencją do wzdęć – o ile konieczne – powinny przyjąć Espumisan zgodnie z zaleceniami lekarza.

Aby badanie miało wysoką wartość diagnostyczną, jelito grube należy dokładnie oczyścić

W tym celu:

-Dwa dni prze badaniem pacjent pozostaje na diecie lekkostrawnej w trakcie której nie wolno spożywać: warzyw,

owoców, orzechów, mleka i pełnoziarnistego pieczywa.

-24 godziny przed badaniem pacjent nie może spożywać stałych pokarmów i pozostaje na diecie płynnej (woda, herbata):

  • Wczesnym popołudniem pacjent zażywa dowolny preparat czyszczący (np. Fortrans, Citra fleet, Moviprep)

wg załączonej ulotki. Receptę na dany preparat może wystawić lekarz pierwszego kontaktu;

  • Wieczorem należy zastosować również preparat Gastrografin, po który pacjent zgłasza się dzień wcześniej do

Centrum Medycznego Magnetica (z butelką wody niegazowanej, min. 0,31)

-W dniu badania pacjent pozostaje na czczo. Może przyjmować jedynie wodę niegazowaną.

Przeciwwskazania do badania rezonansem magnetycznym:
– wszczepione urządzenia elektryczne jak: defibrylator-kardiowerter lub stymulator serca, neurostymulator, implant ślimakowy, nadto:
– metalowe „magnetyczne” ciała obce w tkankach pacjenta (np. klipsy naczyniowe po operacjach laparoskopowych lub odłamki w – sąsiedztwie naczyń, narządów miąższowych, gałek ocznych, płytki ortopedyczne, itp.),
– klaustrofobia (uczucie lęku przed przebywaniem w zamkniętych niedużych pomieszczeniach),
– nie zaleca się wykonywania badania u kobiet w I trymestrze ciąży.

Uwaga!
Pacjenci z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z jakiego został wykonany, oraz powiadomić o powyższym personel pracowni.

PRZYDATNE LINKI

lekarze specjaliści
jakie badania wykonujemy

JAK DO NAS DOJECHAĆ

Sprawdź na mapie

POŁĄCZENIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Nr linii:

3, 10, 14, 19, 20, 26, 35, 37, 60, 130

sprawdź szczegóły